Гра-драматизація "Рукавичка"

У розмаїтті засобів впливу на формування особистості дитини важливе місце посідає театр. Він допомагає дитині глибше пізнати себе, внутрішній світ, спонукає її до самовдосконалення, викликаючи естетичні почуття та емоції під час театралізованого дійства.