Навчаємо дітей грати у спортивні ігри

Спортивні ігри мають для дошкільників подвійну користь. Адже допомагають формувати як спортивно-ігрову компетентність, так і рухову. Під час таких ігор діти поліпшують фізичні якості, задовольняють потребу в руховій активності та навчаються вибудовувати елементарну тактику.