Бібліотека педагогічного досвіду педагогів

У ЗДО узагальнено досвіди роботи педагогів і надруковані посібники:

 

Дробушко Т.Т. «Я паросток рідної землі» (2008р.)

Цей досвід містить рекомендації й поради з виховання в дітей любові та інтересу до природи.

  Головатенко Л.П. «Музично-ритмічна діяльність – одна з форм музичного виховання дітей дошкільного віку» (2009р.)

В цій збірці розкриті теоретичні та практичні засади виховання у дітей дошкільного віку музично-ритмічних рухів. Вміщені виховні, освітні та розвивальні завдання, які вирішуються в процесі навчання дітей музично-ритмічних рухів.

 Августовська І.Д. «Календарно-обрядові свята у дитячому садку» (2010р.)

У збірці вміщено конспекти сценаріїв календарних та обрядових свят для дітей дошкільного віку.

 Феклістова С.А. «Нетрадиційні цікавинки у вихованні здорової дитинки» (2010р.)

В збірці розміщені рекомендації з організації та методиці виконання лікувальних вправ за допомогою нетрадиційного фізкультурного обладнання.

 Ширяєва О.І. «А сорочка мамина серцю мила» (2010р.)

Педагогічний аспект методичного посібника спрямований на розв’язання проблеми духовного відродження підростаючого покоління з раннього дитинства.

 Іванова О.С. «Збагачення духовного світу малят»(2012р.)

В посібнику пропонуються матеріали спрямовані на допомогу вихователям дошкільних навчальних закладів. Містять різноманітні форми роботи, конспекти занять, що сприяють вихованню любові до рідних, родини, українського слова, звичаїв та обрядів нашого народу.

Морозенко Т.М. «Великі права маленької дитинки» (2012р.)

Педагогічний аспект методичного посібника спрямований на розв’язання проблеми збереження прав дітей з раннього дитинства. Подані зразки конспектів занять, дидактичних ігор та анкет для батьків.

  Бондар М.В. "Природа як засіб екологічного виховання дошкільника" (2012р.)

Сутність досвіду полягає у використанні ефективних форм роботи з дітьми для пробудження у них емоційного ставлення до природи, бажання охороняти й примножувати те,чим багата рідна земля.

 Морозенко Т.М. «Методичні рекомендації проблемного семінару-практикуму  «Готовність дітей шестирічного віку до навчання в школі»» (2013р.)

В методичному посібнику впорядкований теоретичний та практичний матеріал на основі проведеного проблемного семінару-практикуму «Готовність дітей 6-ти річного віку до навчання в школі».

 Феклістова С.А. «Додаткова навчальна програма фізкультурно-спортивного напрямку «Мій дзвінкий, веселий м′яч» для дітей старшого дошкільного віку» (2013р.)

Сутність програми: знайомство дітей з історією виникнення м’яча, правилами командної гри, з елементами спортивних ігор з м’ячем (баскетбол,волейбол,футбол). Навчання дітей технічним навичкам володіння м’ячем.

Гуржеєва С.М. «Порушення вимови сонорних звуків [р], [р`] у дітей дошкільного віку та методи їх подолання» (2013р.)

Посібник містить теоретичні та практичні  матеріали, які рекомендується використовувати в роботі з дітьми дошкільного віку для корекції порушень вимови звуків [р], [р`].

 Журавська К.Е.  «Світ не закінчується біля дверей із дому: тренінгова програма» (2014р.)

Мета  збірки у тому, щоб учасники тренінгу змогли відчути себе частиною світу, перестали відділяти себе від навколишнього. Почали розуміти себе як частинку великого організму, який не може якісно функціонувати якщо хоча б одна з його клітин почувається погано. Відчули, що несуть відповідальність за свої вчинки, слова, дії та бездіяльність. Та нарешті познайомились із собою, собою справжнім.

Збірка тренінгів  розрахована на роботу із зацікавленими людьми, якими можуть бути як педагоги так і психологи, як менеджери так і домогосподарки, як батьки наших вихованців так і учні старших класів.

 Іванова О.С.  «Морально-етичне виховання - джерело розвитку духовності дітей» (2014р.)

             Матеріали посібника глибоко розкривають актуальні проблеми морально-етичного виховання. Вони допоможуть педагогам виховати особистість, у якій поєднуються високі моральні чесноти, громадянська зрілість, патріотизм, почуття обов′язку і  відповідальності.

  Хлєбутіна Г. М. «Формування фонетико-фонематичної сторони мовлення у дітей із загальним недорозвитком мовлення» (2014р.)

 У посібнику представлені сучасні науково-методичні погляди на проблему формування фонетико-фонематичної сторони мовлення у дітей із загальним недорозвитком мовлення.

Цей посібник є джерелом нових ідей для навчальних ігор спрямованих на розвиток фонематичного слуху, на постановку, автоматизацію та диференціацію складних звуків.

Головна корекційна ідея досвіду полягає у своєчасній  логопедичній допомозі дітям дошкільного віку для успішного навчання в школі.                                                      

 Федчук О.М. «Цікавинки у малюванні для маленької дитинки» (2015р.)

        В методичному посібнику розкриваються нетрадиційні техніки зображувальної діяльності дітей дошкільного віку. Наведені матеріали допоможуть урізноманітнити заняття з образотворчого мистецтва, СХД.   

      Даний посібник стане в нагоді вихователям дошкільних навчальних закладів, а також усім, хто бажає розвивати творчі здібності у дітей.

 Журавська К.Е. «Емоції. Почуття. Казки!» (2015р.)

        Посібник містить теоретичний матеріал, направлений на поглиблене вивчення людських почуттів, ознайомлення з емоційним інтелектом, усвідомленням. Також в посібнику   представлені терапевтичні казки, призначені для психологічної допомоги дітям і орієнтовані на проживання та усвідомлення почуттів.

         Посібник адресовано практичним психологам дошкільного навчального закладу, вихователям, батькам.

Теліцина М.О.  «Формування  у дітей з вадамимовлення навичок звукового  та звукобуквенного аналізу» (2015р.)

    У посібнику представлені  науково-методичні погляди на проблему навчання дітей з вадами мовлення звуковому та звукобуквенному аналізу. Поданий дидактичний матеріал допоможе вихователям і логопедам дошкільних навчальних закладів розвивати та вдосконалювати фонематичні процеси дітей дошкільного віку, здійснювати роботу, яка сприяє  засвоєнню дітьми звукової, складової сторони слова, що є базою для оволодіння навичками читання та письма.

Головатенко Л.П. «Конспекти тематичних музичних занять та сценарії тематичних свят «Танцюємо, співаємо – кожну пору року радо зустрічаємо» (2016р.)

      У збірці вміщено конспекти музичних тематичних занять та сценарії тематичних свят для дітей старшого дошкільного віку. Запропоновані розробки занять та свят допоможуть засобами музики розширити знання дітей про характерні ознаки кожної пори року, викликати естетичні переживання, розвивати творчі здібності, виховувати любов до природи, до рідного краю.

     Збірник рекомендовано музичним керівникам, вихователям дошкільних навчальних закладів.

Августовська І.Д. «Сценарії музично-театралізованих свят та розваг «Ми маленькі українці»» (2016р.)

У збірці вміщено конспекти сценаріїв музично-театралізованих свят та розваг для дітей старшого дошкільного віку. Основною метою свят є формування у дітей патріотичної свідомості, виховання любові до рідного дому, сім’ї, з якої зароджується любов до рідної країни, мови, народної пісні, а також виховання шанобливого ставлення до рідного краю, захисників Вітчизни, державної символіки, традицій держави, загальних народних свят. Дана робота звертає увагу на те, як важливо  ознайомлювати дошкільників  з українською народною творчістю та розкривати її значення для формування у дітей національної свідомості.

Також у даній книзі зазначено, що у роботі з дітьми доцільно використовувати і музику сучасних дитячих композиторів, адже діти з задоволенням виконують пісні цих авторів та  танцюють під цю музику, виконують свої імпровізації.

         Адресовано музичним керівникам, вихователям дошкільних навчальних закладів.

 Ширяєва О.І. «Гра – драматизація як засіб розвитку творчої особистості дитини» (2016р.)

       У досвіді  роботи висвітлюється питання: організація гри – драматизації  в роботі з дітьми  в дошкільному навчальному закладі. Гра – драматизація у дитячому садку навчить дитину бачити прекрасне в житті і в людях, зародити прагнення в ньому, самому нести в життя прекрасне і добре.

                Бондар М.В. «Екологічне виховання дошкільників у спілкуванні з природою» (2017р.)

     Дана робота спрямована на формування екологічної свідомості та екологічної культури дошкільника.

     Практична частина посібника містить розробки конспектів занять, екскурсій у природу та бесіди. Матеріали стануть у нагоді вихователям, а також усім, кому небайдужа проблема екологічного виховання дітей. 

Колпакова Є.М. «Формування патріотичних почуттів шляхом виховання любові до рідного міста» (2017р.)

     Дана робота спрямована на виховання дитини з високими громадянськими якостями. Одним із завдань по вихованню маленьких громадян є пробудження в кожній дитині патріотичних почуттів.

     Практична частина посібника містить розробки конспектів занять, дидактичних ігор, прогулянок, бесід. Матеріали стануть у нагоді вихователям, методистам, а також усім, кому небайдужа проблема виховання маленьких громадян.

 Тусюк О.В. «Виховання сенсорної культури у дітей раннього та дошкільного віку"  (2017р.)

     У досвіді роботи розкрито завдання, зміст, шляхи, форми та методи сенсорного виховання дітей дошкільного віку.

     Актуальність досвіду роботи полягає в тому, щоб прискорити накопичення нових чуттєвих даних у дітей.

     Метою даної роботи є виявлення й обгрунтування особливостей сенсорного виховання дітей дошкільного віку, розкрити його значення у розвитку особистості дитини.

     Матеріали досвіду сприяють розвитку сенсорної культури дітей дошкільного віку, оволодіння способами чуттєвого пізнання світу, наочно- образного мислення, успішному засвоєнню програмового матеріалу..

     Додатки досвіду роботи вміщують: теоретичні матеріали з проблеми сенсорного виховання, конспекти занять для всіх вікових груп, дидактичні ігри, відомості про дидактичні модулі із сенсорного розвитку, художнє слово.

     Описаний матеріал можна рекомендувати вихователям дошкільних навчальних закладів, батькам.

  Слободенюк О.О. «Дитинство без насилля» (2018р.)

Посібник містить теоретичний матеріал, який спрямований на поглиблене вивчення проблеми насильства над дітьми, його сутності та видів. Розкриті психологічні наслідки насильницьких дій у дітей. Представлена нормативно-правова база захисту дітей від насилля. Також в посібнику розкривається питання психологічної допомоги дітям, що зазнали нальчицьких дій. Окремим розділом виділені рекомендації з профілактики насильства над дітьми.

Посібник адресовано практичним психологам навчальних закладів.

 Могилат О.О. «Виховання поваги до праці дорослих у дітей старшого дошкільного віку у процесі ознайомлення з професіями» (2018р.)

 Досвід даної роботи дає можливість розширити, поглибити та уточнити знання дітей старшого дошкільного віку про професії дорослих взагалі та професії їх батьків зокрема; сприяє вдосконаленню навичок співпраці дитини та батьків; допомагає виховувати у дітей повагу до праці, цілеспрямованість, уміння планувати свою роботу, сприяє засобам комунікації; навчає колективним і гуманним взаєминам: взаємодопомозі у спільній справі, відповідальному ставленні до неї, доброзичливим та  щирим стосункам.

Посібник містить теоретичний матеріал, направлений на формування системних знань про трудовий процес як одиниці праці.

Додатки досвіду роботи вміщують: вислови дітей про професії своїх батьків, конспекти занять та проведення екскурсій для  старших дошкільників, дидактичні ігри, розробки рекомендацій для педагогів та консультації для батьків.

Описаний матеріал можна рекомендувати вихователям дошкільних навчальних закладів, батькам.

 Пономаренко А.А. «Формування моральних якостей дітей старшого дошкільного віку засобами екологічного виховання» (2019 р.)

     У досвіді розкрито завдання, зміст, шляхи, форми та методи екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку.

     Матеріали досвіду вказують на те, що екологічна освіта позитивно впливає на розвиток особистості дитини. Крім освітніх знань та вмінь розвиває та виховує естетичні та етичні особливості дошкільника, виховує почуття відповідальності за рідну природу, морально та фізично здорову гуманну особистість.

    Додатки досвіду вміщують різні форми роботи з дітьми для пробудження у них емоційного ставлення до природи, бажання охороняти й примножувати те, чим багата рідна земля.

     Даний досвід стане цікавим педагогам закладів дошкільної освіти та батькам.

Федчук О.М. «Формування у дітей середнього дошкільного віку навичок безпечної поведінки».(2019р.)      

На сторінках досвіду розкрито значення розділу з безпеки життєдіяльності в роботі з дітьми, визначено обсяг і зміст системи знань у дітей, визначені завдання, чинники, напрямки роботи для формування компетенції з питань безпеки життєдіяльності в дітей дошкільного віку.